Medlemsmøte 15. november

Møte med spennende foredrag.

TELEPENSJONISTFORENINGEN I KRISTIANSUND OG NORDMØRE  – MEDLEMSMØTE  I SANITETEN  15.11. 2017

20 medlemmer deltok på medlemsmøtet

  1. Wenche ønsket velkommen. Hun presenterte dagens foredragsholder, Elin Lorentzen. Spennende å høre om Knut Hamsuns damebetjentskap i Kristiansund.
  2. Elin: Kristiansund-frøkenen Julie Amanda Lous, kalt Lulli, var en av Hamsuns erobringer i den første tiden etter at han hadde slått gjennom med «Sult» i 1890. Han arbeidet med neste bok «Mysterier» da han i 1891 stakk innom kystbyen Kristiansund og erobret frøken Lous. Den unge pianolærerinnen kom aldri over kjærlighetssorgen da Knut Hamsun slo opp, gikk om bord i rutebåt til Trondheim andre påskedag 1892 og forlot henne og Kristiansund for godt. Men det viste seg ifølge brevene som nå ikke er klausulert lenger, at Knut Hamsun hadde kontakt med frøken Lous også senere. Et av brevene fra den unge forfatteren til pianolærerinnen i Kristiansund er nemlig skrevet fra Paris, lenge etter at han med eller uten grunn forlot Kristiansund, kunne Hamsuns biograf Ingar Sletten Kolloen konstatere da han mandag gikk gjennom brevsamlingen sammen med Hamsun-ekspert Lars Frode Larsen og Leif Hamsun, Knut Hamsuns barnebarn. I brev til andre skriver han om frøken Lous, Lulli, i mindre flatterende ordelag. Lulli giftet seg aldri, hun engasjerte seg i politikk, fredsarbeid og kvinnesak. Det var Lullis nevø som leverte brevene til biblioteket i 1960 under forutsetning av at de ikke ble åpnet før i 2010.   Hamsun hadde også et annet damebetjentskap mens han var i Kristiansund, nemlig Anna Munch. Hun hadde vært tilstede der han hadde talt til en forsamling og reiste deretter til Kristiansund for å treffe ham.
    Takk til Elin!
  3. Åse leverte innbydelse til julebord til de fremmøtte. De fikk anledning å melde seg på der og da. Bindende påmelding innen 28. november.
  4. Deretter ble det som vanlig servert kaffe, smørbrød og kake. Mens praten gikk livlig rundt bordene, loddtrekning
  5. Møtet avsluttet kl. 1445

Neste møte er 6.12. –   julemøte