Medlemsmøte 18. oktober

Møte i Telepensjonistene

TELEPENSJONISTFORENINGEN I KRISTIANSUND OG NORDMØRE  – MEDLEMSMØTE  I SANITETEN  18.10. 2017 

22 medlemmer deltok

 

  1. Liv Anne ønsket velkommen. Hun informerte deretter om dato for julemøte, som også i år blir holdt på Dødeladen. Selv om prisen pr. kuvert er gått litt opp fra i ifjor, har styret bestemt at egenandelen skal være den samme som i 2016.
  2. Kirsten informerte  om gamle bilder vi hadde fått tilsendt fra Trygve Olav Aasen. Han hadde funnet tele-bilder fra Kristiansund, som har vært i Trygve Holmgrens eie.
  3. Gratulerer til Linda, som nytt medlem i dag!
  4. Det ble så servert smørbrød og kaffe og kaker og deretter var det loddtrekning.

    Avslutning kl. 1445

Neste møte er 15.11. og 6.12.  er  det  julemøte

 

Åse
– sekretær –