Medlemsmøte 19. april

Medlemsmøte 19. april

Medlemsmøte i Kristiansund

TELEPENSJONISTFORENINGEN FOR KRISTIANSUND OG NORDMØRE  – MEDLEMSMØTE – 19.4.2017

 26 medlemmer deltok på møtet

  1. Velkommen. Wenche ønsket velkommen, spesielt velkommen til to nye medlemmer – Arne Gaarder og Anne M. Tolcsiner. Wenche leste opp takkekort fra Kirsten M for påskjønnelse hun hadde mottatt på bursdagen sin. Kirsten L. takket også for påskjønnelse hun hadde mottatt til sin bursdag. Åse informerte om turen til Averøy 24. mai. De som var tilstede på medlemsmøtet i dag mottok innbydelsen direkte. Resten vil etter hvert motta den via epost eller sms. Påmeldingsfrist er 10.mai.
  2. Kirsten informerte om det forestående landsmøte i mai. Det er hele tre fra styret i Kristiansund som møter. Åse skal være referent, så det er Kirsten L og Liv Anne som er delegater fra Kristiansund i år.
  3. Sverre Svendsen, tidligere konservator ved Nordmøre Museum. Han snakket om bøkkeren, som i tidligere tider var kystens håndverker. Bøkkerne laget hovedsakelig tønner, disse måtte være helt tette. Bøkkerhåndverket var utrolig viktig. Kristiansund hadde flest bøkkere i landet, nest etter Bergen. Tønnene ble brukt til oppbevaring/lagring av fisk, sild, rogn, korn, brennevin, vin med mer. Yrket var veldig viktig pga at tønnene til fisk, sild og tran kun ble brukt èn gang. Her var det ikke gjenbruk fordi rester som kunne være igjen, ville harskne, og tønnene måtte derfor kasseres/brennes etter bruk og nye ble produsert. I tillegg trengte gjenbrukstønner vedlikehold og reparasjon. I begynnelsen av 1900-tallet var det i alt 170 bøkkerverksteder i Kristiansund, både på Innlandet, Nordlandet og Kirklandet. Veldig interessant kysthistorie.
  4. Etter kaffe, smørbrød og loddtrekning var møtet slutt.

Åse
-sekretær –

Neste medlemsmøte er 24.mai, som er tur til Averøy.

krn-tønner2 krn-tønner3

krn-1904-6 krn-1904

Her har vi "mannebordet"
Her har vi «mannebordet»
Damene koser seg med foredrag rundt kaffebordet
Damene koser seg med foredrag rundt kaffebordet