Medlemsmøte 2. mars 2015

Medlemsmøtet 2. mars samlet i alt 19 deltagere og ble avholdt på Viken Folkehøgskole.

Anni innledet med å informere litt omkring Organisasjonsutvalgets innstilling og Landsstyrets behandling av denne. Saken blir videre behandlet på forbundets landsmøte i mai.

I tillegg ble det gitt endel informasjon omkring opplegget for turen til Charlottenberg 19. mars. Det blir lagt ut en egen informasjon om dette på hjemmesiden senere. Fristen for å melde seg på er 14. mars.

Blomsttilge  

 

I forbindelse med at Åge Skallerud gikk ut av styret etter årsmøtet, fikk han en velfortjent blomst etter sin innsats for foreningen.

 Mtedeltagere  

 

 

Som vanlig er det hyggelig samvær på medlemsmøtene i foreningen og dette var ikke noe unntak.

Lederogkasserer  

 

Quis er et populært innslag på medlemsmøtene. Her er leder og kasserer igang med å løse flokene.