Medlemsmøte 20. september

Medlemsmøte 20. september

Kristiansund

TELEPENSJONISTFORENINGEN I KRISTIANSUND OG NORDMØRE – MEDLEMSMØTE I SANITETEN  20.09. 2017 

15 medlemmer deltok på medlemsmøtet

 1. Åse ønsket velkommen. Hun la deretter fram aktivitetsplan for høsten og våren.
  Det er fremmet ønske om at vi må ta en mimrerunde  om XLH-telegrammer på julemøtet.
  Hun fortalte at flere forslag til vårtur er kommet inn, et av dem er en rundtur til Tustna og Aure med avslutning innom Liv Anne.
  Det er også kommet forslag om tur til Stavnes fyr, der vi kan avslutte turen med en matbit, enten på fyret eller et annet sted.
  Styret er åpen for enda flere ønsker.
 2. Åse ønsket deretter Marie Aashagen velkommen til medlemsmøte og ga ordet til henne.
 3. Marie startet med å fortelle litt om hva de var opptatt av på medlemsmøtene (og ellers) i Trondheim og ga oss en del tips. Medlemmene møtes av og til for å gå i teater sammen, de deltar i International aktivitetsdag, er bl.a. representert med et medlem
  i eldrerådet i kommunen (Anne M Evjen). Kommunen har opprettet et infosenter, der pensjonister og andre interesserte kan gå for å få orientering om kosthold for eldre, orientering om komfyrvakt, trygghetsalarm, elektronisk kalender. De har trim for eldre og «mulighetsrommet». Hun anbefalte også den kulturelle spaserstokk og ba oss sjekke om dette finnes i vår kommune. Hun anbefalte oss å oppsøke infosentret dersom vi tok turen til Trondheim.
  Telepensjonistene i Trondheim har også et samarbeid med PFO (Pensjonistenes Fellesorganisasjon). Det kan muligens være av interesse også for telepensjonistene i Kristiansund å invitere lokal leder i Pensjonistforbundet på et møte for å orientere om deres arbeid.
  Hun fortalte litt om hva de var opptatt av i forbundet sentralt og om hektiske dager som sekretær i forbundet. Marie tipset oss også om at det var mulig å søke om tilskudd dersom det var interesse for å holde f.eks datakurs for medlemmene.
  Så takk til Marie for en flott orientering!
 4. Deretter ble det servert smørbrød og kaffe og kaker og deretter var høydepunktet kommet  – loddtrekninga.
 5. Møtet ble avsluttet kl. 1500,

Åse
– sekretær –