Medlemsmøte 22.mars 2017

Medlemsmøte i Kristiansund

TELEPENSJONISTFORENINGEN I KRISTIANSUND OG NORDMØRE – MEDLEMSMØTE I SANITETSFORENINGENS LOKALER  22.3. 2017

18 medlemmer deltok på medlemsmøtet

Velkommen. Liv Anne ønsket velkommen. Det ble gjennomført et øyeblikks stillhet il minne om et medlem som var gått bort siden siste møte Deretter ønsket hun Rune Kristiansen og Jan Brede Falkevik velkommen. De fortalte om  arbeidet de hadde utført ved Dalen gård og stiflelse av venneforening. Helt fantastisk! De hadde møtt velvilje overalt, både fra frivillige og fra kommunale etater.

Dalen gård med bygningar, hage og tun er en godt bevart lystgård fra slutten av 1700-talet. Hovedhuset ble opprinnelig bygget nedenfor sykehuset, men ble senere flyttet til Knudzondalen. Nå er anlegget freda av Riksantikvaren.Dalen gård ble etablert som løkkebruk for den skotske kjøpmannen Walter Miln, senere kom den i Nikolai Knudtzons eie og deretter kjøpte familien Glærum fra Surnadal denne eiendommen.

Klippfisknæringa og handelen med utlandet ga impulser utenfra til den lokale byggeskikken. Dalen gård er et bevis på dette, og anlegget har nasjonal verdi, ifølge riksantikvar Jørn Holme. Hovedbygningen har et særs viktig interiør. I salen i andre etasje er det i alt 17 unike veggmaleri med sakrale motiv henta fra religion, etikk, astronomi og kunst. Kunstneren er ukjent. Anlegget som er freda er et rekketun og består av hovedbygning, låve, mjølkekjeller, lekestue, møkkakjellar, smie, hage og allé.

Venneforeningen har tenkt å sette i stand bygget, slik at de kan drive kafê og julemesser etc der, kanskje også konserter o.a. Det er laget et lite utendørs ”amfi”. I fjor sommer satte de opp ”Amerikaklokka” der og det ble en stor suksess. Veldig interessant å høre dem fortelle. Liv Anne takket dem for fin informasjon og overrekket en liten påskjønnelse til hver av dem.

Etter kaffe, smørbrød og loddtrekning var møtet slutt.

Åse
-sekretær –

Neste medlemsmøte er 19.april

 

krn-runekristiansen krn-falkevik krn-bilde2 krn-bilde1
Rune Kristiansen og Jan B. Falkevik fortalte om fantastiske Dalen gård. Her er også et par av de gamle maleriene som finnes der.