Medlemsmøte 28 januar 2015

Medlemsmøte 28 januar 2015

Gunnar Stette kåserte om den tekniske utviklingen vi har opplevd.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE (etter årsmøtet) 28.01.2015

Tilstede fra styret: Marie, Gisela, Jan, Kari, Gerd, Ingrid, Fridtjof

Tilstede 43 betalende medlemmer.

Marie åpnet medlemsmøte med å ønske velkommen og presentere emeritus Gunnar Stette som skulle kåsere over tema “Fra krystallapparat til GPS og smarttelefon”.

Gunnar Stette er en kjent person i Telenors historie. Han var formann i det såkalte Stetteutvalget, oppnevnt av Regjeringen Willoch i 1983, og som skulle utrede organiseringen av Televirksomheten i Norge. Dette utvalgets arbeid og innstilling var oppstarten på den store teleliberalisering i Norge.

“Fra krystallapparat til GPS og smarttelefon”.

Gunnar Stette startet sitt kåseri med å vise bilde av et krystallapparat og leste et dikt av Rudolf Nilsen som heter RADIO og som hadde tilknytning til emnet. Han tok oss så med langt tilbake i tid og nevnte bl.a. James Clerk Maxwell (1831 – 1879), kjent for å ha regnet ut elektromagnetiske bølger, og Guglielmo Marconi (1874 -1937), pioner innen trådløs kommunikasjon og viktig for kringkastingsteknikken.

Her ble NRK opprettet i 1925 og ble en viktig kommunikasjonskanal for folket. Fjernsynet var den neste store tjenesten etter vedtak i Stortinget i 1957 og offisiell åpning 20.08.1960.

Mobiltelefonen har forandret dagliglivet for de fleste. NMT var det første mobiltelefonsystemet, så kom GSM som den første digitale mobilen.

I dag har vi Smarttelefonen som foruten vanlig telefoni dekker uendelig mange behov som navigasjon, video, kompass, værmelding, osv. Det finnes 1.3 millioner “apper” som kan lastes ned!

Gunnar Stettes kåseri var inspirerende og morsomt. Han pakket inn fakta med historier og dikt rundt radiokommunikasjon og satellitt teknologi og presenterte sitt fagfelt på en lettfattelig og underholdende måte.

Han fikk stor applaus fra forsamlingen og Marie takket for et utmerket kåseri og overrakte gave.

Bevertning og loddsalg.

Så serverte arrangementskomiteen kaffe, snitter og kaker og solgte lodder.

Det var mange fine gevinster og mange glade vinnere.

Loddsalget innbragte kr 4410. Styret takker alle som kjøpte lodder.

Eventuelt.

Gerd informerte om turen til Stockholm og Åland i juni. Invitasjon er sendt ut og det er allerede flere påmeldte. Her er det først til mølla osv.

Marie minnet om fristen 15. februar for å hente teaterbillettene til “The sound of music” 24. mars 2015. Det er ingen billetter igjen av dem vi har reservert.

Marie takket alle for oppmøte og ønsket alle vel hjem.

Møte hevet kl 1430

Trondheim 30. januar 2015

Kari Bugten