Medlemsmøte 30. august

Medlemsmøte 30. august

Medlemsmøte Kristiansund

TELEPENSJONISTFORENINGEN I KRISTIANSUND OG NORDMØRE – MEDLEMSMØTE I SANITETEN  30.8. 2017

 

 

19 medlemmer deltok på medlemsmøtet

 

 1. Kirsten L ønsket velkommen. Det ble tent et lys, samt 1 minutts stillhet over tre medlemmer som var gått bort siden siste møte før ferien.
 2. Medlemsmøter for høsten blir som tidligere foreslått, følgende:
  20.9.
  18.10.
  15.11.
  og 6.12. julemøte
 3. Kirsten oppfordret medlemmene til å komme med ønsker om foredragsholdere for møtene fremover, samt tenke ut ønske om eventuell tur til våren. Et forslag gikk ut på en tur til Aure og Tustna og deretter ”svippe” innom Liv Anne på Tustna.
 4. Ingeborg foreslo å engasjere enten leder for hjemmesykepleien, eventuelt noen som kan snakke om trygghetsalarmer og/eller gjerne om velferdsteknologi på et møte. Ingeborg sjekker navn på leder for hjemmesykepleien.
 5. Ingeborg orienterte fra møte i eldrerådet. Rokilde sykehjem er under renovering og 1.-3. etg vil bli en kombinasjon av sykehjem/omsorgsboliger og 4.–5. etg blir omgjort til omsorgsleiligheter. Skolegt 12-14 blir bygd om til omsorgsboliger. KBBL står for utbygging for sistnevnte, et samarbeid med Kristiansund kommune. Det blir forskjellige størrelser på leilighetene, fra ca 42 – 80 kvm.
 6. Kirsten orienterte litt fra Landsmøte i mai. Kirsten deltok som representant og Åse som referent. Liv Anne skulle være med som deltaker, men ble dessverre syk.
 7. På medlemsmøte var det enighet om å invitere Marie Aashagen til et medlemsmøte i Kristiansund. Åse tar kontakt med henne.

Åse
-sekretær –
Neste medlemsmøte er 20. september