Medlemsmøte 9 oktober 2013

Medlemsmøte i Kvelde

TELEPENSJONISTEN

Medlemsmøte 9. oktober 2013 – Hedrum bygdetun

Tidligere ansatte fra Kvelde og Hvarnes sentraler var invitert, og vi var 25 til stede.

Berit Olafsen ledet møtet og ønsket de inviterte spesielt velkommen. Det var 10 damer som hadde takket ja til å komme.

Det ble redegjort for Telepensjonisten sentralt og lokalt, og de inviterte gjestene ble oppfordret til å melde seg inn.

Asbjørg presenterte de inviterte gjestene fra Lågendalen.

Intervju:

Gudrun Kjølnes, tidligere stasjonsholder på Kvelde sentral, ble intervjuet av Per M. Elshaug og Asbjørg H. Samuelsen.

Hun fortalte levende om tiden fra hun som 16-åring ble bedt om å hjelpe til på sentralen fredsnatten i 1945 og etter dette ble bedt om å begynne fast på sentralen.  Denne arbeidsplassen hadde hun helt til sentralen ble nedlagt i 1981. Se for øvrig innlegg i Telepensjonisten.

Bildeframvisning        

Reidunn Bjørnøe, tidligere ansatt på Kvelde sentral, hadde samlet mange bilder fra sentralen. Bildene ble vist på power point. Det var flere som kjente seg igjen, og bildene ble livlig kommentert.

Sang og bevertning: Tidligere stasjonsholder Einar Skaatan på Hvarnes sentral, har skrevet Sang til Hedrum. Redunn Bjørnøe akkompagnerte på piano.

Det ble servert deilige snitter og praten gikk livlig.

Berit Raanass Holt fra Hvarnes sentral takket for invitasjonen og fortalte litt fra Hvarnes sentral. Vi sang en artig sang som var skrevet til avslutningen for sentralen i Lågendalen i 1981.

Ref: AHS – se for øvrig referat i ØP 14. okt. og innlegg i Telepensjonistens siste nr.

Neste møte: 13. november – Åsgårdsstrand med Munchs hus og lunsj på hotellet.