Medlemsmøte i Kristiansund 18.1.2017

Som vanlig et fint medlemsmøte der vi også hadde besøk av en flink foredragsholder

krn-opera  På bildet ser vi Britt Westavik fra Operaen i Kristiansund, samt Kirsten, som takker for                  foredraget og overrekker blomster

 

REFERAT FRA  MEDLEMSMØTE  I  SANITETEN

  1. JANUAR 2017

 

 

20 medlemmer deltok på medlemsmøtet

 

  1. Velkommen. Kirsten ønsket velkommen, både til medlemmer og foredragsholder. Vi hadde besøk av Britt Westavik fra Operaen i Kristiansund , som orienterte på en fin og spennende måte om årets forestillinger. Fantastisk hva Operaen har fått til, men opera på kafè, opera på sundbåten, i naturen (stikk-ut), på aldershjem med mer i tillegg til de vanlige forestillingene i Festiviteten. I år er det ”Perlefiskerne” av Bizet og ”La Bohème” av Puccini, som er hovedoppsettene.
  2. Brita snakket litt om valget og sa at det var vanskelig å få leder. Tatt til etterretning.
  3. Åse snakket litt om turen til Averøy den 24.mai. Det vil bli sendt ut nærmere innbydelse etter hvert.
  4. Årsmøte er 8. februar og innkalling er utsendt i god tid. Det ble oppfordret til å sende inn eventuelle forslag til årsmøte så snart som mulig

 

Møtet slutt kl. 1450.
Åse
– sekretær –

Neste møte er årsmøte  (8.februar)