Medlemsmøte onsdag 25. mars 2015

Medlemsmøte onsdag 25. mars 2015

Bjørg Fjeld-Olsen og 21 andre medlemmer møtte frem til dagens medlemsmøte i Bragernes menighetshus.

Leder Henning Torsby ønsker alle velkommen. Han orienterte om følgende.

Forbundsleder Anni Milward, som skulle vært på vårt årsmøte i januar, kommer i dag ca. kl. 1230.

Lise Nilsen måtte dessverre melde avbud, så motevisningen blir ikke før på høsten.

Sommerturen blir i år til Vemork 3. juni med Lien Turistbusser. Bindende påmelding innen 15. mai. Prisen er kr. 1000,- per person og betales på bussen. Det blir sendt ut invitasjon fra sekretæren.

Vi har mottatt en invitasjon fra Pensjonistforbundet. «I anledning av Verdens aktivitetsdag 10. mai arrangerer Pensjonistforbundet og Skiforeningen «Pensjonistenes Holmenkolldag» for første gang. Med på laget er det mange ulike samarbeidspartnere/bidragsytere som stiller med ulike aktiviteter og stands. Målet er at seniorer skal inspireres til aktivitet og utfordres til å benytte de aktivitetsmuligheter som finnes. Dagen skal være med på å øke bevisstheten rundt mangfoldet av aktiviteter og motivere til økt fysisk aktivitet. Men aller viktigst skal denne dagen skape glede og bli en festdag med god kollenstemning. Arrangementet er gratis og alle er hjertelig velkommen. Det varer fra kl. 1100 – 1600. Hver enkelt må selv sørge for å komme seg til Holmenkollen.»

Boka, som ble laget da Linjeteknisk sjef Bjarne Vadset gikk av med pensjon, ble igjen sendt rundt. Nestleder i Linjeavdelingen Hans Olav Håkonsen har lagt ned et stort arbeid, så boka er et verdifullt dokument om linjeavdelingen i 1986. Vi er takknemlig for at Agnes Vadset donerte boka til Telepensjonistene Drammen.

IMG_7666_Telepensjonistene_Drammen_Medlemsmte_severing

Leder ønsker Anni Milward velkommen til Drammen og etter at dagens rett, snitter, kaffe og kake var spist og alle var gode og mette, holdt forbundslederen et innlegg. Hun takket for invitasjonen.

IMG_7681_Telepensjonistene_Drammen_Medlemsmte_Anni_Milward

Medlemstilgangen har aldri vært så stor på så kort tid av året som i 2015, 75 nye medlemmer og en avgang på 40 personer. Både Drammen og Gjøvik har fått ett nytt medlem.

Lønnsoppgjøret er i gang og vi kan vente et «null» -oppgjør. Hva det betyr for pensjonistene som blir trukket -0,75% i forhold til lønnstakernes resultat, kan ingen si noe om nå. Innen oppgjøret er klart for pensjonistene, kan vi forvente mange rykter. Ryktene bør vi ikke lytte til.

Innen Landsmøte i slutten av mai, ønsker forbundslederen at avtale med Telenor om overføring av midler til Telepensjonistene, er klar.

Forbundslederen har tatt grep om økonomien. I 2014 ble driftsresultatet + 400.000,-. Med et slikt godt driftsresultat, drypper det også på alle lokallagene som hver mottar kr. 25,- ekstra per. medlem.

Organisasjonsutvalget har levert sin innstilling. Den skal diskuteres på Landsmøte i mai. Utvalget foreslo bl.a. å endre navnet til Teleseniorer. Det ble et rungende NEI fra alle svar i høringsrunden.

Leder Henning Torsby takket forbundsleder Anni Milward for at hun tok seg tid til å komme til Drammen og for et interessent foredrag. Som takk ble hun overrakt en blomsterbukett i påskefarger.

Tradisjonen tro avsluttet vi møte med loddsalg og etterfølgende trekning og her ble det mange fornøyde vinnere. Forbundslederen vant den siste gevinsten og vi håper at den kan være et godt tilbehør til påskematen.

Leder minnet om neste møte, onsdag 29. april, hvor Jo Sellæg skal holde foredrag om lystgårdene i Drammen. Da kan det også bli mulighet for å kjøpe hans bok om samme tema. Leder takket for fremmøte og ønsket alle en god påske.