Medlemsmøter våren 2018

Møt opp

INNKALLING TIL MEDLEMSMØTER Telepensjonistenes Forening Trondheim

Vi ønsker velkommen til følgende medlemsmøter 1. halvår 2018:

 Sted: Det Norske Misjonsselskap – Sommerveita 4-6, 4.etg.

                       

Dato:             Kl:                   Tema:

31.jan           12.00             Årsmøte. Etterpå blir det vanlig medlemsmøte

                                                med aktuelle saker v/landsstyremedlem Einar Nymoen                          

21.feb           12.00            VICTORIA. Med vilje og kjærlighet v/Jorunn Dugstad

21.mars        12.00             Erling Næss synger egne sanger       

25.april        12.00             BUNKEREN. Trondheim under hakekorset                                                                                                                                                                 v/ Karl H.Brox og Knut Sivertsen

23.mai          12.00            Seniorrådet v/seniorrådets leder Randi Wiggen

 

Inngang kr. 50,-.

Kaffe m/noe å spise

Utlodding! Ta gjerne med gevinst.

 TRIM: Ring Inger Qvam 91739631 for nærmere opplysninger.

 Andre saker på vårprogrammet

26 feb: Omvisning i St.Olavs domkirke (den katolske kirken), egen plaka

15 mars: Omvisning i teaterets indre gemakker, «

22 mars: Teaterkveld, Spelemann på taket, «

14 mai:  Aktivitetsdagen, omvisning på Adressa,                              «»

3 juni:     Sommertur til Frankrike (Normandie og Paris),                «

5 aug: Peer-Gynt spelet, (2-dagers tur)                                                         «»

    Vel møtt til vårens hyggeligste samvær!    

   Trondheim 19.01.18/Styret