Medlemsmøtet onsdag 10 april 2013

Tone M. Anderssen fortalte om Frivilligsentralen i Larvik

Frivilligsentralen ved Tone M. AnderssenTELEPENSJONISTEN LARVIK

Medlemsmøte 10. april 2013

Kafe Fanny

20 medlemmer til stede.

Møtet ble ledet av Berit Olafsen.

 

 

Dagens tema: Larvik frivilligsentral.

                Info og kåseri ved daglig leder Tone M. Anderssen.

                 Oppfordring til våre medlemmer om å delta aktivt.

For øvrig var det god bevertning og hyggelig prat med tidligere kolleger.

Neste møte blir på Bøkekroa 8. mai.

 

Ref.:  AHS