Møteplan 2018

Møtestad: Førde Thon Hotell ??

Møteplan for 2018

Vi møtes til uformelle treff, mest prat om laust og fast, men og kanskje eit foredrag. Grunna oppussing av Førde Thon Hotell, må vi finne andre møtelokale. Dette vil bli avklart etter kvart og er under vurdering.
Vi møtast til vanleg første tysdag i kvar månad kl 1100. Sjå og i Firda under «Det skjer»

Januar 9                                    Juli ferie
Februar 8 årsmøte                  August ferie
Mars 6                                       September   4
April  4                                        Oktober       2
Mai 8                                          November   6
Juni 5                                         Desember     7 Julelunsj ??