Nytt styre for 2018

Nytt styre for 2018 - valgt på årsmøte i februar.


Fra venstre:  Kirsten Kanck Lorentzen –  kasserer, Liv Anne Ødegård – leder,  Odd Lysø – styremedlem, Åse Juul Hansen – sekretær og IKT-kontakt,  Wenche Morch Olsen – styremedlem. Jorunn Andresen – varamedlem, ikke tilstede på bildet.

 

Følgende styre er valgt på årsmøte 24. januar 2018

Leder:  Liv Anne Ødegård, 2 år (ikke på valg)
Sekretær/IT-ansvarlig: Åse Juul Hansen, 2 år (gjenvalg)
Kasserer: Kirsten Kanck Lorentzen, 2 år (ikke på valg)
Styremedlemmer: Wenche Morch Olsen, 2 år  (gjenvalg)
Odd Magne Lysø, 2 år (ny)
Varamedlem: Jorunn Andresen, 2 år (ny)

Revisor: Marie Sæter, 2 år (ikke på valg)
Vara revisor: Gunnlaug Bø Nyland, 2 år (ny)

Kaffekomitè:
Randi Dalager, 2 år (ikke på valg)
Inger Haug, 2 år, (ikke på valg)
Gunnlaug Bø Nyland, 2 år (ikke på valg)

Valgkomitè for 2018:
Torbjørn Dyrnes (gjenvalg)
Kirsten Myklebust (gjenvalg)
Arne Gaarder (ny)

 

Styret konstituerer seg på 1. styremøte etter årsmøte og lederfunksjonen går på omgang blant styremedlemmene.