Opplæring

65+ Kjøreopplæring for Seniorer

BER_Bil_LTKdRpzrc

Vi inviterer dere til å gå på oppfriskningskurs for seniorer. Pensjonistforeningen dekker kr. 500,- av kurskostnadene.

For nærmere informasjon kan dere ta kontakt med

Bjarne Ulvang på mobil 41 61 20 05 eller på e-post: audnulva@online.no