Medlemsmøte

Referat

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE I KRISTIANSUND OG NORMØRE TELEPENSJONISTFORENING 21. SEPEMBER 2016

 

20 medlemmer møtte.

Kirsten ønsket velkommen til medlemmene og til Odd Williamsen.

Williamsen holdt et interessant foredrag om Dyre Halse, en mangfoldig mann fra Nordlandet, stort sett basert på historier fra Halses barndom, ungdom i Kristiansund.

Blomster til Williamsen, og han ble ønsket tilbake ved en senere anledning med nye tema, han har mye å ta av.

Kirsten orienterte om arrangementet Eldres dag og oppfordret medlemmene til å delta.

 Videre informerte hun om julemøtet og fortale om henvendelsen fra Bedre Liv.  Holdningen var klar, vi vil ikke ha «salgsmøter».

Ingeborg ga en rapport fra Eldrerådet.

Gode snitter og kaffe og kaker til slutt, og selvfølgelig, utlodning. 

Hyggelig møte i dag også.

 

Liv Anne

 

Neste møte er 19. oktober