Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Telepensjonistenes forening Oslo avholdes tirsdag 29. januar 2019, kl. 15:00 i Møtelokalet, Grefsenveien 28.

Saksliste:

  1. Åpning
  2. Valg av møtedirigent
  3. Årsmelding for 2018
  4. Regnskap for 2018 og budsjett for 2019
  5. Forslag
  6. Bevilgninger
  7. Valg
  8. Avslutning

Forslag må være innkommet til styret innen mandag 21. januar 2019.

Hele styret er på valg. I nåværende styre sitter følgende:
Leder:  Leif Thorkildsen
Nestleder:  Frank Mikalsen
Kasserer:  Kari Sørensen
Sekretær:  Unni Thorkildsen
Styremedlemmer:  Ruth Aas, Else-Lill Rolèn og Bjørg Holkestad Klyve.
Varamedlemmer:  Åke Sætha og Synnøve Enga Vindenes.

Det skal også velges tillitsvalgte til komiteer og utvalg.
Forslag til kandidater rettes til valgkomiteens leder Ruth Aas, tlf. 22 22 77 11 eller mobil 908 46 799 snarest.

Etter møtets avslutning blir det servering av snitter, kaffe og kaker. Det blir anledning til å
få kjøpt vin eller mineralvann.
Loddsalg.

Vi ønsker alle vel møtt!