Jubilanter 2013

Lurer du på hvem som var jubilanter i Telepensjonistenes forening OSLO i 2013? Her er de:

Jubilanter 2013:

OSL-Bilder_Gratulerer

70 år

Ingebjørg Brendskag 3. januar
Maj-Britt Nilsen 14. mars
Mia Wenger 5. april
Marit Lisbeth Aakre 7. mai
Steinar Hermansen 5. juni
Bjørn Skjelbred 24. juli
Jorunn Olufsen 14. august
Arve Moss 20. august
Solveig Rustad 5. september
Inger-Synnøve Høigaard 14. oktober
Berit Arnesen 26. november
Brit T. Skrinde 21. desember
Inger – Anne Dokken 27. desember

75 år

Brit Distad 4. mars
Inger Standahl 2. april
Knut Christensen 20. april
Ingvar Lund 14. mai
Halldis Bang 15. mai
Hans-Henrik Habberstad 22. mai
Signy Henden Rustlie 29. mai
Jan Bekkevad 7. juli
Rigmor Elisabeth Halvorsen 24. august
Liv Torbergsen 5. september
Steinar Engen 23. oktober
Astrid Brenner 8. desember

80 år

Lita Wester 21. januar
Magne Øverleir 22. januar
Henrik Berntsen 8. februar
Eva Sørensen 5. mars
Turid Postmyr 27. mars
Eva Nilssen 12. april
Astrid Hernholm 13. april
Karin Johanne Heggstad 15. april
Ruth Enersen 18. april
Liv Ådlandsvik 24. april
Randi Rystad 26. april
Odd Jørgensen 6. juni
Kjellaug Busch Berg 1. juli
Ingrid Suniva Eng 22. juli
Liv Ellingsen 27. oktober
Jorund Håkegård 6. november
Svein Isachsen 19. desember
Asbjørn Johannessen 29. desember

85 år

Bjørg Fjærvoll 4. februar
Helene Høivik Gundersen 27. mars
Kari-Anne Jakobsen 30. mars
Reidar Haga 1. april
Gerd Rigmor Kristoffersen 7. mai
Svanhild Sønstebø 8. juli
Rolf Aas 17. juli
Solbjørg Adolfsen 16. august
Knut Spenning 6. september
Målfrid Vatle 13. september
Elsa Haakonsen 17. september
Ruth Aas 17. september
Randi Selvik 25. september
Judith Angvik 1. oktober
Willy Bjørnstad 2. oktober
Ingrid Rossbach 7. november
Elna Sjøvold 9. desember
Else Marie Alvsaker 19. desember
Randi Gløersen 25. desember

90 år

Kari Johansen 20. februar
Ragnhild Andersen 13. mai
Elle Premer 3. juni
Magnhild Auråker 10. juni
Rannveig Nygaard 25. juli
Sidsel Brit Valle 3. august
Eva Bergstrøm 8. september
Borgny Sand 28. september
Arne Kristensen 27. november

95 år

Elin Margrethe Andersen 12. august
Elsa Røhr-Staff 30. november