Telepensjonistenes forening OSLO – styret 2017


 

Styrets sammensetning 2017:

VERVNAVNHJEMMETLF.MOBILTLF.E-POST
Leder:Leif Thorkildsen22 30 16 39906 97 368lethorki@online.no
Nestleder:Tor Einar Sæter63 83 84 27909 71 278tesaeter@online.no
Kasserer:Kari Sørensen22 22 69 90959 98 593ksoe@online.no
Sekretær:Unni Thorkildsen22 30 16 39481 82 750uton@online.no
Styremedlemmer:Frank Mikalsen63 97 01 20997 90 982mikalsen.frank@gmail.com
Ruth Aas22 22 77 11908 46 799ruth.aas@live.no
Else-Lill Rolén– – –980 77 708el-ro@online.no
Varamedlemmer:Bjørg Holkestad Klyve22 27 61 55959 98 596bjklyve@online.no
Åke Sætha22 28 52 90901 08 928a-trysae@online.no

Web-redaktør: Tor Einar Sæter
Kontakt for riksejentene: Else-Lill Rolén

 

Postadressen til Oslo-foreningen er:

Telepensjonistenes forening Oslo
Postboks 1088
Sentrum 0104 OSLO

e-post:       tposlo@telepensjonistene.no
Bankgiro:   7874.05.41101

Etter at vi flyttet ut fra Kongens gate 21 har vi ikke lenger kontorlokaler med besøksadresse og telefonnummer.
Men hvis du har noe du vil spørre om er det bare å ringe en av styrets medlemmer ovenfor.