Valgt på Årsmøte 31.01.2017

Valgt på Årsmøte 31.01.2017

Her finner du en oversikt over hvem som ble valgt til forskjellige verv på siste årsmøte

På årsmøte 31. januar 2017 ble følgende valgt inn i styre og komitéer for 2017:
(medlemmer valgt på møtet er angitt med  fet skrift)

 

Styret:

Leder   Leif Thorkildsen (gjenvalg for 1 år)
Nestleder Tor Einar Sæter (ikke på valg)
Kasserer   Kari Sørensen (gjenvalg for 1 år)
Sekretær Unni Thorkildsen (ikke på valg)
Styremedlem    Frank Mikalsen (ikke på valg)
Styremedlem   Ruth Aas (gjenvalg for 1 år)
Styremedlem Else-Lill Rolén (ikke på valg)
Varamedlem   Bjørg Holkestad Klyve   (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem   Åke Sætha (gjenvalg for 1 år)

 

Arrangementskomité:

Astri Brustad   (gjenvalg for 1 år)
Helge Kristiansen   (gjenvalg for 1 år)
Bjørg Nygaard   (gjenvalg for 1 år)
Lisbeth Stigen   (gjenvalg for 1 år)
Marit Maalen   (gjenvalg for 1 år)
Else Karin Hellan   (gjenvalg for 1 år)

 

Revisorer:

Leder   Ida Marie Wahl    (gjenvalg for 1 år)
Medlem   Ruth Enersen (gjenvalg for 1 år)
Varamedlem      Gerd Hagen (gjenvalg for 1 år)

 

Turkomite:

Åke Sætha            (gjenvalg for 1 år)

 

Byvandring:

Ingen – denne komitéen går ut

 

Kontakt for riksejentene:

Else-Lill Rolén

 

Valgkomité:

Ruth Aas   (gjenvalg for 1 år)
Else-Lill Rolén       (gjenvalg for 1 år)

 

WEB-redaktør:

Tor Einar Sæter