Program Våren 2018

I tillegg til programmet for møtevirksomhet og turer, kan du her finne kontaktinformasjon for foreningens administrasjon og tillitsvalgte i styre og komiteer. Programmet blir oppdatert når nye styremedlemmer og medlemmer i komiteene er på plass.

FOR-Program Våren 2018