Protokoll fra Årsmøtet 2012

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET I GLÅMDALEN TELEPENSJONISTFORENING 2012

Årsmøtet ble avholdt tirsdag 14. februar 2012 i møterommet hos Telenor i Ildervn. 9.
28 medlemmer møtte opp.

1. Åpning

Jan H. Andreassen åpnet årsmøtet og ønsket alle hjertelig velkommen til møtet.

2.  Konstituering

Valg møteleder og sekretær.

Følgende ble valgt:

Møteleder: Jan H. Andreassen

Sekretær: Roald Grotle

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

Det ble også holdt et minutts stillhet for medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte.

4.  Årsberetning.

Jan H. Andreassen leste opp årsberetningen.

Årsberetningen ble enstemmig godkjent og vedlegges dette referatet.

Ellen Bentengen kom med merknad i tilknytting til årsberetningen. Hun synes det kommer for lite informasjon om løpende aktiviteter, spesielt saker av interesse fra forbundet.
Viktige, og saker av interesse kommer i Telepensjonisten, men styret skal vurdere distribusjon av info som eventuelt ikke kommer i bladet.

5.  Regnskap

Gerd Paulsen gikk igjennom regnskapet, og budsjett for 2012. Regnskapet er godkjent av revisor. Det var ingen kommentarer til regnskap og budsjett, og begge deler ble godkjent. Regnskap og budsjett vedlegges dette referatet.

Utgiftene i tilknytning til turer i 2011 ble gjennomgått i detalj pr tur.

6.  Innkomne forslag

Det var ikke kommet inn saker til behandling på årsmøtet.

7.  Orientering om aktuelle saker

Ingen spesielle saker å orientere om, men det ble nevnt at telepensjonistforbundet har fått ny leder etter Odd Kåre Kvalheim. Ny leder er Anni Milward

8.  Valg

Valgkomiteens forslag ble presentert av Gunn Antonsen.

 

Leder                          Aina Holen                              valgt for 2 år

Nestleder                    Jorunn Holtbakk                     valgt for 1 år

Kasserer                     Gerd Paulsen                          valgt for 2 år i 2011

Sekretær                     Roald Grotle                           valgt for 2 år i 2011

 

Styremedlem                Leikvin Solbakken                  gjenvalgt for 2 år

Styremedlem                Elisabeth Bråthen                  valgt for 2 år i 2011

Varamedlem                Lola Salberg                            gjenvalgt for 1 år

Varamedlem                Jorun Jusnes                           gjenvalgt for 1 år

 

Arr. komité                 Mai Britt Moen                          gjenvalgt for 1 år

Arr. komité                  Else Hauger                            gjenvalgt for 1 år

 

Revisor                        Odd Sollien                             gjenvalgt for 1 år

Revisor                        Vigdis Solbakken                    gjenvalgt for 1 år

V. revisor                   Bjørg Nygård                           gjenvalgt for 1 år

 

Valgkomité                  Gunn Antonsen                      gjenvalgt for 1 år

Valgkomité                  Anne Lise Lillehagen              gjenvalgt for 1 år

V. valgkomité              Sverre Moen                           valgt for 1 år

Valget ble enstemmig godkjent.

 

Etter årsmøtet var avsluttet ble det servert karbonadesmørbrød, smørbrød, kaker og kaffe.

Referent

Roald Grotle

Godkjent: Aina Holen

Underskrifter:

__(sign)______________________                                      ____(sign)_______________

Jeanne Bjarkøy                                                                       Knut Kallevik