Råd og hjelp for kasserere

På denne siden vil du som kasserer få råd og vink som kan være til nytte i rollen som kasserer i lokalforeningen.

Aktuelle temaer

Her kan det legges inn informasjon om aktuelle saker, f.eks. i forbindelse med rapportering osv.

Om kassererrollen

Beskrivelse av hva som ligger i kassererjobben. Det kan også være av interesse å skrive litt om hvordan kassereren kan involvere andre i arbeidet.

Innkreving av kontingenter

Tips og råd om innkreving av kontingenter

Håndtering av kontanter

Tips og råd om håndtering av kontanter

Føring av regnskap

Her kan vi legge inn tips om regnskapsføring. Vi kan også lage en lenke til et regnskapsopplegg i Excel, eventuelt lage en standard kontoplan e.l.

Retningslinjene for regnskapsføring kan du lese her.

Regnskapsrapportering

xx for regnskapsrapportering. Det dokumentet jeg har lenket til gjelder 2015. Det må vel oppdateres?

Aktuelle blanketter

Disse finnes også under menypunktet blanketter og maler, men vi kan ta de med også her (i den grad de er aktuelle for lokalforeningene):

Reiseregning

Refusjon av utlegg

Mal for revisorerklæring

Regning for timebetalte oppdrag

Retningslinjer for avvikling (jeg er usikker på om denne hører hjemme her)