Redaktørstøtte

For å gi best mulig støtte til lokalforeningene, er det etablert et brukerforum med følgende medlemmer:

Einar Nymoen (sentral WEB-ansvarlig) – leder
Yngve Lothe
Jan Ross
Tor Einar Sæter

Det er gjort en fordeling av lokalområdene, slik at et av medlemmene i brukerforumet er det primære kontaktpunktet for den enkelte lokalredaktøren. En oversikt over fordelingen og kontaktinformasjon for brukerstøtten finner du her.

Et program som heter TeamViewer brukes som del av brukerstøtten. Dette programmet gjør det mulig for brukerstøtten å gi direkte hjelp på PC-en til lokalredaktørene. Her er en veiledning i nedlasting av programmet.