Reise til Mallorca 3. – 12. oktober 2017

Reise til Mallorca 3. – 12. oktober 2017

Telepensjonistene i Arendal har valgt å følge med på Dag Aasbøs tur til Mallorca til høsten. Påmeldingsfrist 31. mars.

Foreløpig (1. mars) er seks av våre medlemmer påmeldt. Dag Aasbø reserverer imidlertid noen plasser for Telepensjonistene Arendal frem til 31. mars slik at flere kan bli med. Påmelding før den fristen skjer til Villy Berli, telefon 916 83 109.

ARE-DAaMallorca