SAN- Aktivitet 2018 TPS

SAN- Aktivitet 2018 TPS

HUSK AT MØTENE I 2018 ER HVER 14 DAG ( PÅ ONSDAGER ) I FORSMANNSENTERT :-)

Telepensjonistene i Sandefjord har møte hver 14 dag i Forsmannsenteret i Victoriastuen kl 1100.