SAN-ÅRSMØTE 7 FEBRUAR PÅ KURBADETS KAFETERIA.

Referat fra Årsmøte for Telepensjonistene i Sandefjord tirsdag 7 februar 2017 (TRYKK PÅ LES MER)

SAN-Referat fra Årsmøte 2017 undertegnet

TELEPENSJONISTENE I SANDEFJORD

REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE TIRSDAG 07. FEBRUAR 2017

Tirsdag 07.02.2017 kl 1100 ble det avholdt ordinært årsmøte i Telepensjonistene i Sandefjord (TPS) i kafeteriaen på Kurbadet i Sandefjord. 18 medlemmer var tilstede, motsvarende 46,1 % av total medlemstall på 39 medlemmer.

Overensstemmende med innkallelsen ble følgende saker behandlet :

  1. Årsmøtet godkjente innkalling og dagsorden uten merknader. Ingen fullmakter mottatt.
  2. Årsmøtet valgte Yngve Stentun som møteleder og referent. Tore Rino Jensen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med referent.
  3. Årsberetning ble lest opp av Tore Rino Jensen. Årsmeldingen var undertegnet av leder og sekretær. Årsmøtet godkjente årsmeldingen uten merknader.
  4. Revidert resultatregnskap, status beholdninger pr. 31.12.16 og revisors erklæring ble fremlagt av Yngve Stentun. Resultatregnskap og beholdningsoversikt var undertegnet av leder, kasserer og alle styremedlemmer. Revisors erklæring var undertegnet av revisor Bjørn Dahl. Årsmøtet godkjente resultatregnskap og beholdning pr. 31.12.16 uten merknader.
  5. Fastsetting av medlemskontingent. Årsmøtet godkjente styrets forslag om uendret medlems-kontingent – stor kr. 150,- pr. medlem. Det tas forbehold om å øke kontingenten for 2017 ved eventuelle uforutsette utgifter .
  6. Styrets budsjettforslag for 2017 ble lagt frem av Yngve Stentun. Årsmøtet godkjente budsjettforslaget – stort kr. 33.745,- uten merknader.
  7. Ingen innkomne forslag ved fristens utløp.
  8. Valgkomiteens forslag ble presentert av Tørje Tørjesen. Årsmøtet godkjente valgkomiteens forslag ved akklamasjon. Valget ble gjennomført iht. vedtektenes § 7. Etter årsmøtet 09.02.16 består styre og komiteer i TPS av følgende :

Styret (Valgt for 2 år) :

Styreleder : Tore Rino Jensen (ny – valgt for 1 år – på valg 2018)

Nestleder : Reidun Helene Sandbu (gjenvalg – på valg 2019)

Sekretær : Dag Melgaard (ny – valgt for 1 år – på valg 2018)

Kasserer : Yngve Stentun (gjenvalg – på valg 2019)

Styremedlemmer : Ellen Elveland (ikke på valg – på valg 2018)

: Arne Harry Svanberg (gjenvalg – på valg 2019)

: Gerd Anne-Lise Evensen (ikke på valg – på valg 2018)

Øvrig valg (Valgt for 2 år) :

Revisor : Bjørn Dahl (ikke på valg – på valg 2018)

Arrangementskomite : Reidun Hegdal (ikke på valg – på valg 2018)

: Olav Christiansen (gjenvalg – på valg 2019)

: Elsa Adler (ikke på valg – på valg 2018)

Valgkomite : Elsa Adler (ikke på valg – på valg 2018)

: Tørje Styr Tørjesen (gjenvalg – på valg 2019)

Årsmøtet ble hevet kl 1140.

Trykk URL for dokumentert underskrift.