SAN-MØTEDAGER I 2019

OVERSIKT OVER MEDLEMSMØTER I 2019. ( Trykk på les mer, og så trykker du på linken :-)

Lagret bilde til web 2019 Aktivitetliste godkjent 8 jan 2019 av styretSAN-2019 Aktivitetliste godkjent 8 jan 2019 av styret

ALLE MEDLEMSMØTER ER ONSDAGER PÅ FORSMANN KLOKKEN 1100.
Styremøter starter kl 1000
16.01.2019   Årsmøte
23.01.2019  Medlemsmøte
06.02.2019 Medlemsmøte
20.02.2019 Medlemsmøte
06.03.2019 Medlemsmøte og Styremøte
20.03.2019 Medlemsmøte
03.04.2019 Medlemsmøte
17.04.2019  Medlemsmøte
01.05.2019 Tur kommer avklaring  senere
15.05.2019  Medlemsmøte
29.05.2019  Medlemsmøte og Styremøte
12.06.2019  Medlemsmøte
26.06.2019 Sommertur kommer avklaring senere
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TPS HAR FERIE <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<