SAN-MØTEDAGER I 2019

OVERSIKT OVER MEDLEMSMØTER I 2019. ( Trykk på les mer, og så trykker du på XL bildet som da blir større)

ALLE MEDLEMSMØTER ER ONSDAGER PÅ FORSMANN KLOKKEN 1100.
Styremøter starter kl 1000
16.01.2019   Årsmøte
23.01.2019  Medlemsmøte
06.02.2019 Medlemsmøte
20.02.2019 Medlemsmøte
06.03.2019 Medlemsmøte og Styremøte
20.03.2019 Medlemsmøte
03.04.2019 Medlemsmøte
17.04.2019  AVLYST PGA. PÅSKEUKA
01.05.2019 AVLYST MØTEDAG
15.05.2019  Medlemsmøte
29.05.2019  Medlemsmøte og Styremøte
12.06.2019  Medlemsmøte
26.06.2019 Sommertur kommer avklaring senere

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> TPS HAR FERIE <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<