Seniorsurf-dagen 20. september 2018: Digital kunnskap for alle.

Informasjon fra Seniornett

Vi er litt forsinket ute med informasjonen om SeniorSurf dagen i år. Delvis er på grunn av at vi har arbeidet med nye tanker om å «revitalisere» dagen litt – nå som «data» og «internett» ikke er fremmedord lenger.  Folk kjenner nå til hva det er; selv om mange ikke er brukere enda.  I samarbeid med bl.a. Nasjonalbiblioteket er nå Seniornett i gang med et prøveprosjekt, Digital Festival, sammen med noen utvalgte biblioteker – og vi har store forventninger til at dette vil være en oppfriskning som reflekterer bedre dagens situasjon og skape entusiasme.  Regjeringens DigiDel program (digital deltagelse) er et samarbeid mellom Departementet (KMD) og Kommunenes sentralforbund (KS) der kommuner og biblioteker vi være en sentral plass for læring og støtte i IKT-opplæringen. Seniornett vil være med som en samarbeidspartner og støttespiller. Digital Festival vil reflektere dette samarbeidet også.
Vi vil avvente resultatene fra prøveprosjektet før vi innfører det overalt (og da faser vi ut «SeniorSurf dagen» for godt). Dette blir evt. til neste år, så i år vil SeniorSurf avholdes tradisjonelt i parallell med et lite antall steder som avholder Digital Festival. Men vi oppfordrer alle møteplassene til å benytte betegnelsen «Digital Festival» allerede i år – også i kontakten med lokale media.
Så derfor:
–        SeniorSurf dagen er satt til 20. september (eller uke 38 hvis en annen dag passer bedre)
–        Seniornett MAGASINET kommer ut til dagen og blir sendt ut i forveien
–        På Seniornetts websider (https://www.seniornett.no/category/tips-og-triks/kom-i-gang/
finnes materiale for nybegynnere som kan benyttes av møteplassene.
–        Årets tema er: Digital kunnskap for alle
Påmeldingsskjema og annen informasjon finnes her: https://www.seniornett.no/seniorsurf-dagen-20-september-2018/
Vel Møtt!