Smånytt

SMÅNYTT er tenkt som en informasjonskanal for lokale begivenheter som angår medlemmene våre, spesielle hendelser, gyldne øyeblikk, gledesytringer, sorgtunge tanker, takkeord o.l. får plass på denne sida. Ta kontakt med datakontakten om du har noe på hjertet du vil dele med andre. Tel: 917 06 500