Sommerturen 2015

Kort beskrivelse

Kort orientering om årets tur som går tl Vemork v/Rjukan.

Hydros historie er en reise i utvikling. Reisen tok til i 1903, da to nordmenn, ingeniøren og gründeren Sam Eyde og fysikkprofessor og oppfinner Kristian Birkeland, utviklet en metode for å bruke elektriske kraft til å binde luftens nitrogen. Hydro ble grunnlagt 2. desember 1905 på Notodden, Aksjekapitalen i Hydro var for det meste fransk, noe svensk og bare i liten grad norsk. Den svenske bankmannen Marcus Wallenberg ble selskapets første styreleder og kom til å ha denne posisjonen i 37 år. Selskapet ble ganske snart et av de toneangivende i Norge. Fra starten var Hydros industrielle virksomhet og kraftproduksjon konsentrert til Telemark. Både første verdenskrig, handelshindringer og skiftende markedsforhold stilte selskapet overfor store utfordringer. Fra midten av 1920-tallet var det påkrevd å ta i bruk ny teknologi for å fremstille nøkkelproduktet ammoniakk.

Turen starter med besøk på «Lysbuen» Telemarksgalleriet på Notodden. Her blir det omvisning i Industrimuseet som forteller historien om tidenes viktigste Norske oppfinnelse, lysbueovnen og produktet kunstgjødsel. Oppfunnet av Birkeland og tilgjengeliggjort av gründeren Sam Eyde og oppstarten av Norsk Hydro på Notodden. Kunstgjødsels produksjonen var avgjørende for å forandre Norge fra et fattig bondesamfunn til et moderne velferdssamfunn.

  Her blir muligheter for formiddagskaffe og noe og bite i.

Herfra får vi med oss en lokal guid som skal være med oss resten av dagen. Turen går videre via Tinnoset langs Tinnsjøen forbi Mæl stasjon og til Rjukan, hvor det blir en liten stopp før vi kjører videre til Vemork.

Omvisning på Industriarbeidermuseet og lunsj, kald- eller varmrett.

Hjemreisen går over Tuddal til Heddal stavkirke hvor vi tar en ettermiddagsstopp, før vi kjører tilbake til hjemstedet.

Pris kr 900,- pp ved minimum 30 personer.

Prisen inkluderer:
• Busstransport
• Inngang med omvisning Industrimuseet, Notodden.
• 2 halve rundstykker og kaffe
• Lokal guide
• Omvisning på Industriarbeidermuseet med film
• Lunsj på Vemork (kald eller varmrett)