Stor aktivitet i Telepensjonistene Bergen.

Litt om hva vi kan tilby våre medlemmer.

Telepensjonistene Bergen har ca 500 medlemmer og er den største foreningen i landet.

Utenom Bergen har vi lokale grupper i Norheimsund, Stord og Voss. Disse har noe lokal aktivitet og kan også delta på alle møter, arrangement og turer i Bergen.

Alle pensjonister fra Telenor og fra enheter i tidligere Televerket og Telenor ASA samt deres ektefelle/samboer eller gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlemmer av foreningen.

Vi møtes den 2. tirsdagen i måneden, unntatt om sommeren. Fast møtested er møtelokale som vi leier i Tabernakelet. Adressen er Marken 21, men inngangen er opp fra Kaigaten ett kvartal fra jernbanen.

Treffmøtene varer fra kl 1100 til kl 1300. Vi starter som oftest med kaffe og rundstykker og lar praten gå i en times tid. På de fleste treffmøtene har vi et foredrag av kjente personer innen samfunn/politikk/medisin/eldreomsorg, eller forfattere og annen underholdning.

Frammøtet på treffmøtene er godt, ca 80 medlemmer møter hver gang.

Vi arrangerer tre turer hvert år for medlemmene. En dagstur i nærområde til Bergen, 2 – 3 dagers vårtur i  Norge og en utenlandstur i Europa.

Telepensjonistene i Bergen er medlem i Stiftelsen Telenor Velferdssamband . Dette er en stiftelse som leier ut 2 leiligheter i Albir, Spania til medlemmer i tilsluttede lag. Det er 6 lag med utspring i Telenor Bergen som er tilsluttet Velferdssambandet.  Dette tilbudet gjelder kun medlemmer tilknyttet foreningen i Bergen .

Styret har besluttet å støtte kursvirksomhet blant medlemmene. Kurs som koster opp til kr 1000 støttes med kr 300 og kurs som koster over kr 1000 støttes med kr 500. Både praktiske og teoretiske kurs støttes etter søknad (ikke trim, slanking ol). Det vil føre for langt å spesifisere hva som får støtte, send inn søknad med kvittering så blir det vurdert.

Søknad sendes Telepensjonistene Bergen v/kasserer, postboks 5070 Bergen,

eller send en epost til:   telepens@online.no

 

Har du lyst til å melde deg inn i pensjonistforeningen?

Alle pensjonister fra Telenor og fra enheter i tidligere Televerket og Telenor ASA samt deres ektefelle/samboer eller gjenlevende ektefelle/samboer, kan bli medlemmer av foreningen.

Vil du bli medlem  så finner du innmeldingsskjemaet på den nasjonale siden, under valget «BLI MEDLEM».

Trykk HER

Eller du kan sende en epost til:   telepens@online.no

Du kan også ta kontakt med en av styremedlemmene under,  så får du tilsendt materiell:

– Berit Nylund, tfn. 91383587, eller epost:  beritnyl@online.no

– Odd Iversen, mob.  97033160, eller epost:  odiver@online.no

 

Ønsker du å vite mer om turer?

Ring til arrangementskomiteen v/ Gunnar Larsen, mobil 95171834,

eller send en epost til:  gunnarla@online.no

______________________________________

Brev til Telepensjonistene Bergen

Postadressen er:

Telepensjonistene Bergen
Postboks 7150, 5020   BERGEN

Epost:   telepens@online.no

 _______________________

Opplæring

BER_Bil_LTKdRpzrc

65+  Kjøreopplæring for Seniorer

Vi inviterer dere til å gå på oppfriskningskurs for seniorer. Pensjonistforeningen dekker kr. 500,- av kurskostnadene.

For nærmere informasjon kan dere ta kontakt med

Bjarne Ulvang på mobil 41 61 20 05 eller på e-post: audnulva@online.no