Styremøte 28 oktober

Styremøte

REFERAT

Styremøte 28. oktober 2013

 

Til stede:Berit Olafsen, Per M. Elshaug, Ragnhild Arntzen, Asbjørg H. Samuelsen.

Forfall: Else Bjerke.

Referat:Referatet fra forrige møte godkjent.

Saker til behandling:

1. Økonomi

  • Gjennomgang v/kasserer

2 nye medlemmer, 3 medlemmer vil p.g.a. sykdom anses som passive medlemmer.

  • Telenors pensjonskasse- info: Kr 65600  pr. i dag.  35 har betalt kontingent.

 

2. Info fra Telepensjonisten sentralt.

  • Månedsbrev lagt ut på nett.  Kan dette omformes slik at det kan brukes som info til evt. nye medlemmer? Per M. ser på dette.

3. Program:

13. nov.          Tur til Asgårdstrand – besøk i Munchs hus med guide, deretter lunsj på Muncs kafe`.  Omvisning kr. 1000 dekkes av foreningen.  Avreise med buss fra Larvik kl 10.

Ragnhild og Asbjørg har ansvar.

12. desember: Julebord Grand hotell.

Fra januar blir det nytt møtested: China City.

5. februar årsmøte

12. mars medlemsmøte

9. april medlemsmøte

7. mai treff i Bøkeskogen