Styremøte 29 januar 2014

Styremøte 1. 2014

REFERAT

Styremøte 29. januar 2014

 

 

 

Til stede: Berit Olafsen, Per Michael Elshaug, Ragnhild Arntzen , Else Bjerke, Asbjørg Holt Samuelsen

Saker:

Sak 1 Protokoll fra siste styremøte -godkjent

Sak 2  Saker til årsmøte, protokoll, regnskap, styrets sammensetning

  • Årsberetning godkjent
  • Styrets sammensetting:  Det ble fremmet forslag om valg på sekretær og at styret utvides med ett medlem.  Forslaget fikk flertall og følgende vedtak ble fattet:  Valgkomiteen kontaktes om at det velges sekretær og styremedlem.
  • Regnskap – godkjent

Sak 3  Organisasjonsutvalget – høring

Kommentarer og forslag sende  – frist 1. februar 2014

Sak 4  Aktiviteter 1. halvår 2014

  • 5. februar  – årsmøte   Sted: China City, Prinsegt.  Tid:  Kl 12.00
  • 5.  mars – medlemsmøte. Program: Telehistorie v/ Per Michael Elshaug
  • 2. april –      medlemsmøte. Program: Famagruppen – kåseri v/ Victor Lønneberg
  • 7. mai – medlemsmøte – Bøkekroa
  • Juni muligens tur til Eidsvoll i forbindelse med grunnlovsjubileet. Evt. Isamarbeid med en annen forening.

Ref.: AHS