Styremøte 4 februar 2015

Styremøte 4 februar 2015

Tollerodden.

REFERAT

Styremøte 4. februar 2015

Til stede: Berit Olafsen,  Ragnhild Arntzen , Else Bjerke, Kjell Reisz, Asbjørg Holt Samuelsen

Forfall: Per M. Elshaug

Saker:

Sak 1 Protokoll fra siste styremøte -godkjent

Sak 2  Saker til årsmøte, protokoll, regnskap, styrets sammensetning

  • Årsberetning godkjent
  • Styrets sammensetting:  Alle tar gjenvalg.
  • Regnskap – godkjent

Sak 3  Aktiviteter 1. halvår 2015

  • 4. februar  – årsmøte
  • 11.  mars – medlemsmøte. Program: Kjell Reisz
  • 8. april –      medlemsmøte. Program: Tur til Stavern. Lunsj Wassiliof.
  • 13. mai – medlemsmøte – Bøkekroa

Sak 4 Fordeling av oppgaver

  • Under Per M. Elshaugs sykefravær, følger Kjell Reisz opp – Nettavisen. Kjell tar kontakt med Per M. vedr. Telepensjonisten.
  • Organisasjonsutvalget – bemerkninger:

–        For omfattende

–        Skifte av navn – kap. 3 – dette er vi i mot

–        Handlingsregelen

–        Ja til vervekampanje

–        Endre overføringsbeløpet

–        Avdeling ikke klubb

–        Ja til opplæring av kasserer

–        Redusere/forenkle landsstyrets organisering

–        Nei til grassrotandel

Eventuelt

Følgende medlemmer får hilsen på fødselsdagen:

Synnøve Reisz  95 år

Kristi Jensen  85 år

Eva Haakenrud 85 år

 

Kasserer melder:

Refundert merverdiavgift – kr. 870

Ref.: AHS