Styremøte

Det nyvalgte styret har hatt sitt første møte i 2013