Styret 2017

Styret 2017

Styret med Berit Kopren i spissen fikk fornyet tillit, med litt utskiftinger

 

Leder Berit Kopren Berit Kopren
Leder913 83 581
Jon Olaussen Jon M Olaussen
Nestleder
900 59 711
STA Ingebjørg Bore Ingebjørg Bore
Kasserer95139316
STA Rita Meihack Rita Meihack
Styremedlem91358221
STA Øyvind Nilsen Øyvind Nilsen
Styremedlem46939880
Torill Sætre Torill Sætre
Varamedlem
976 99 869