Styret etter årets ÅRSMØTE

Styret for 2015 er:

Leder:                          Henning

Nestleder:                    Gretha

Kasserer:                     Torgeir

Styremedlembokholder:Unni

Sekretær:                   Eli

Styremelem:              Bjørg

Vara:                          Vidar

Tur- og arr.                Åsa

» – »                         Marit

 

Oppdatert 5. mars 2015.