Styret for 2018

Etter årsmøte 31. januar 2018 består styret og kommiteer av følgende

 

Leder:                         Henning Torsby
Nestleder:                  Greta Thorstensen
Kasserer:                   Torgeir Johnsen
Hjelpekasserer og
styremedlem:             Unni Vesthaug
Sekretær:                   Eli Nilsen
Styremedlem:            Bjørg Fjeld-Olsen
Varamedlem:             Vidar Karlberg
Tur-  og
arrangement-
komite:                       Åse Berit Kongstein
Marit Horne Johansen
Vara:                          Liv Gurrik

Valgkomite:               Bjørg Fjeld-Olsen

Revisor:                     Aud Kleiven