Styret i 2018

Her er styret og andre tillitsvalgte, etter årsmøtet 30. januar 2018

STYRET:

Mailadresse for foreningspost: tparendal@telepensjonistene.no

Kontaktinformasjon til styremedlemmene:

mail telefon
Finn E. Halvorsen fegil@online.no 95 25 83 24
Bernt Egil Taraldsen bern-eg@online.no 91 67 69 07
Villy Berli vberli@online.no 91 68 31 09
Ivar Nygård ivny@outlook.com 91 32 01 34
Oddbjørg Olsen oddbjorg.olsen@dukamail.no 91 61 58 35
Borghild Kleiven kleiven.borghild@gmail.com 98 89 28 58
Grete Larsen 47 24 39 20
Ingebjørg Johnsson 90 11 09 36

 

REVISOR:

Tor Emil Pettersen, mail em-p@online.no, tlf. 91 30 01 85

 

VALGKOMITÉ:

Magnar Svenningsen, mail magsve@hotmail.no, tlf. 90 53 94 84

Bernt Egil Taraldsen, mail bern-eg@online.no, tlf. 91 67 69 07

Bjørg Lunden, mail bjrglunden@online.no, tlf. 47 04 61 96

 

KOMMUNENS ELDRERÅD:

Etter forslag fra lokalforeningen har bystyret valgt følgende medlemmer i eldrerådet for perioden 2016-2019:

ARE-FinnE

Medlem:

Finn E. Halvorsen,

mail fegil@online.no,

tlf. 95 25 83 24

 

ARE-BET

Varamedlem:

Bernt Egil Taraldsen,

mail bern-eg@online.no,

tlf. 91 67 69 07

 

Mer om eldrerådet finner du på kommunens hjemmesider.

 

telepensjonistene.no:

Redaktør for Arendals nettsider er Finn E. Halvorsen. Tips, ønsker, forslag og kommentarer mottas på tparendal@telepensjonistene.no eller fegil@online.no.