Styret i Ålesund

Styret i Ålesund

Oversikt over hvem som sitter i styret for Telepensjonistene Ålesund 2018

Leder; Helge Haram
Nestleder; Inge Westad
Kasserer; Solveig Løwensprung
Sekretær; Arnhild Løndal
Styremedlem/ Vara redaktør; Erlend Nordli
Første vara/Redaktør; Aud Sørvaag
Andre vara; Anne Grethe Honningsvåg