Styret i Ålesund

Styret i Ålesund

Oversikt over hvem som sitter i styret for Telepensjonistene Ålesund

Leder; Helge Nils Haram
Nestleder; Inge Westad
Kasserer; Helge Schrøder
Sekretær; Arnhild Løndal
Redaktør; Aud Sørvaag
Styremedlem/vara redaktør; Erlend Nordli