Styret i Ålesund

Styret i Ålesund

Oversikt over hvem som sitter i styret for Telepensjonistene Ålesund 2019

Fra venstre: Gunnveig Skilbrei, Inge Westad, Inge Paul Kleppe, Solveig Løwensprung, Arnhild Løndal

 

Vis:

Se styrets sammensetning.