Styret i Larvik 2013

Styret i Larvik 2013

Fra venstre Per Michael, Asbjørg, Else, Berit og Ragnhild.

Sammensetning: leder Berit Olafsen, nestleder Runar Nordrum, sekretær Brith Aronsen

kasserer Ragnhild Arntzen, styremedlem Bjørn Østlie, varamedlem Lillan Kristiansen

Sammensetning etter valg på årsmøtet 23.1.2013:Leder Berit Olafsen.
Nestleder Per Michael Elshaug.
Kasserer Ragnhild Arntzen.
Styremedlem Asbjørg Samuelsen.
Varamedlem Else Bjerke.
Revisorer Eva Evensen og Ragnhilgd Grøtterød.
Valgkomite Ragnhild Sjølyst og Bjørg Nilsen.
Web ansvarlig Per Michael Elshaug.

 

 Kjell Reisz, ny styremedlem fra årsmøtet 2014.