Styret i Telepensjonistene avd. Tønsberg

Oversikt over Personer, Telefon, E-mail til styret

IMG_4672

LLeder: Inger Heldal Andersson (til høyre) 

Sekretær: Wenche Aannestad (til venstre)

eder:

Inger Heldal Andersson
Mobil: 90609101
E-mail: held-and@online.no
Nestleder:
Åse Medalen Carlsen
(Karin Fjeld 2. året)
Sekretær:
Wenche Aannestad
Mobil: 95024635
E-mail: wenche@brekketoppen.no
Kasserer:
Jan-Erik Eilertsen
Mobil: 91301710
E-mail: janeri-e@online.no
Styremedlem:
Finn Arne Isaksen
Jorunn Fosseng
Torunn Myhre
Varamedlem:
Else Kristiansen
Arrangementskomiee:
Anny Dahlen
Mobil: 92054710
E-mail:
Inger Johanne Jensen
Mobil: 91639078
E-mail:
Mary Kristensen (hjelper til)  

Leder:  Inger Heldal Andersson (til høyre)

Sekretær: Wenche Aannestad (til venstre)

 

     TON-Test                                     

 

 

Kasserer:

Jan-Erik Eilertsen

 

 

Leder:                 Inger Heldal Andersson
Mobil:                 90609101
E-mail:                held-and@online.no

Nestleder:          Karin Fjeld                      

Sekretær:           Wenche Aannestad
Mobil:                 95024635 
E-mail:                wenche@brekketoppen.no

Kasserer:             Jan-Erik Eilertsen
Mobil:                 91301710
E-mail:                janeri-e@online.no

Styremedlem:     Finn Arne Isaksen
                             Jorunn Fosseng
                             Torunn Myhre
Varamedlem:      Else Kristiansen

Arrangementskomiee:
                                Anny Dahlen
Mobil:                      92054710
E-mail:                     a-dahlen@online.no

                              Anita Wear Svendsen
Mobil:                    
E-mail:                   

                               Mary Kristensen
Mobil:                    
E-mail:

 

WEB ansvarlig:       Willy Eide
Mobil:                    90844379
E-mail:                  willy.eide@sf-nett.no

 

Ta med kamera slik at du kan ta bilder fra møter, aktiviteter, turer e.l.

Har du gamle eller nyere bilder som bør deles med flere kan jeg legge de inn på hjemmesiden.

Har du dokumenter, tekster e.l. som bør deles med flere kan disse også legges inn på hjemmesiden.

Avklar med styret i forkant slik at vi har nødvendig sensur og personvern.

IMG_6788-Kopi

 

 

WEB-ansvarlig Willy Eide