Styret i Telepensjonistene Bergen og Hordaland 2017 – 2018:

Årsmøte i Bergen ble avholdt 7. februar 2017. For informasjon om det nye styret og andre kontaktpersoner, trykk på «Les mer».

Styret 2017

Velkommen ønskes det nye styret. Øverst fra venstre, styremedlem Gunnar Larsen, styremedlem Idar Hesdal, styremedlem Egil Palmesen, leder Ulf Rathe, og kasserer Bjarne Ulvang. Nederst fra venstre, nestleder Inger Johanne Klementsen, sekretær Inger Vågenes og varamedlem Berit Nesse. Varamedlem Bodil Tangstad var ikke til stede da bildet ble tatt.  For øvrige endringer, se verv og komiteer.

 

Navn Verv E-post Tlf
Ulf Rathe Leder

urathe@online.no

 90014520
Inger Johanne Klementsen Nestleder

iklem@online.no

 91792 655
Inger Vågenes Sekretær

in-v@online.no

 95806852
Bjarne Ulvang Kasserer

audnulva@online.no

 41612005
Idar Hestdal Styremedlem

idarhest@online.no

 48244 412
Egil Palmesen Styremedlem

e-palmes@online.no

 91185 300
Gunnar Larsen Styremedlem

gunnarla@online.no

 95171834
Berit Nesse Varamedlem

gunnarla@online.no

 91680650
Bodil Tangstad Varamedlem  bodilta@broadpark.no  95239 137

 

Revisor: 

Birger Lundvang       Vara: Reidar Aldal

 

Kontaktpersoner lokale grupper:

VOSS :

Kjellaug Gjerstad Norheim     E-post: kjellaug.norheim@online.no  Mobil: 91 85 33 23

STORD:

Astrid Himle                    E-post: odd-himl@online.no  Mobil: 99 35 96 96

NORHEIMSUND:

Kari Laupsa-Borge         E-post: kalau@online.no   Mobil: 907 45 011

Rigmor Furnes Lunde   E-post:  rigmor.lunde@gmail.com  Mobil:  95053046

Andre verv/komiteer

Tur og arrangementskomite:                       Teater og konserter:

Gunnar Larsen  gunnarla@online.no

Paul Bakke

Hans Fredrik Lien

Atle Nygård

 

Treffmøtekomite: 

Berit Elvøy    beri-e@online.no

Bjørg Oppedal Fraas

Ingunn Rutle

Solfrid Oppedal

 

Valgkomite:

Aud Monsen    aumonse@online.no

Emma Mossige

Kari Andreassen

Åse Bergsvik (vara)