Styret i Telepensjonistene i Tromsø

Bilder med informasjon om telefon og nettadresse til styret i Tromsø i 2017.

 

Leder Yngve Johansen 77618050/95064727 yngve-j@online.no
Nestleder Eivind Knutsen 9001 1060 eivikn@online.no
Kasserer  Astrid Isaksen  9506 4798 astr-h@online.no
Sekretær Oddbjørn Nilssen  9001 6566 oddbjorn@sjyen.com
Styremedlem  Kjell-Arne Skogdal 9798 6201 kjearsk@gmail.com
Styremedlem Audhild Falkmo 4062 4599 aulofa@gmail.com
Vararep. Liv Bergås 9513 5 360 l.bergaas@gmail.com
 Revisor Sissel Olsen og Alf Olsen

 

 

 

90 73 11 78