Styret i Telepensjonistene Steinkjer.

Resultat valg 8 februar 2012

Leder     Kirsti Leiros   1 år

Nestleder   Arna Veie  Gjenvalgt for 1 år

Sekretær   Anne Ålberg  1 år

Kasserer    Brit Blomset   2 år

Styremedlem  Oddrun Fostad   2 år

Styremedlem   Anne M. Wærnes  1 år

Varamedlem   Eivind Aakran  2 år

Varamedlem   Ingjerd Hatlinghus   2 år

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helge Aasenhus. Varamedlem styret. 2 år.

Karin Hovelsen. Vararevisor. 2 år.

Arr.komite Aud Frøseth og Asbjørn Austheim.