Styret og komiteer

Styret og komiteer

Her finner du navn og kontaktinformasjon på avdelingens styremedlemmer.

Styret i Harstad og omegn telepensjonistforening:
Leder:  Elisabeth Markussen, Utsikten 18, Harstad.
Telefon: 95 77 01 28.
E-mail: tullemor1935@gmail.no

Nestleder og sekretær:
Gerd Holand, Auna, 9402 Harstad
Telefon: 91 14 03 36.
E-mail: geholand@online.no

Kasserer: Hanna Johansen, Havnepromenaden 24, 9405 Harstad.
E-mail: herulfjoh@gmail.com

Styremedl.: Inga Heill, Skrubbhågvn. 35, 9404 Harstad.
Telefon: 48 12 79 30.
E-mail: inga.heill@hotmail.com

Varamedl.:   Anne Hjalte Kveldteigen 6, 9406 Harstad.
Telefon: 94 16 17 18.

Dessuten:     Valgkomite – 3 personer
Revisor /varamann.