Teatertilbud fra Den Nationale Scene

Vi har mottatt 2 tilbud fra DNS: Hedda Gabler og Skipet de Zee Ploeg.

 

For mer opplysninger om tilbudet: Teatertilbud

For mer opplysning om: Forestillingene på DNS